ติดต่อเรา

 

หน่วยบริหารสถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7 ฝั่ง B
โทร. 02-200-7568
Facebook : http://www.facebook.com/meetingandlecture 
จองห้องออนไลน์ ที่ http://10.3.101.31/imeeting/ (ระบบทดลองใช้)