ภารกิจหน่วยซ่อมบำรุง

 

ประกอบด้วยระบบหลัก 4 ระบบ ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสำรอง

1.2 ระบบโทรศัพท์

1.3 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1.4 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

1.5 ระบบเสียงตามสาย

1.6 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV

1.7 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV

1.8 ระบบประตูอัตโนมัติ และระบบคีย์การ์ด

 

2. ระบบเครื่องกล ปรับอากาศและระบายอากาศ

2.1 เครื่องทำความเย็นแบบ CHILLER

2.2 เครื่องเป่าลมเย็น (AHU,FCU)

2.3 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

2.4 ระบบระบายอากาศและอัดอากาศ

2.5 ระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน

2.6 ระบบเครื่องทำความเย็นชนิดต่างๆ

 

3. ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง

3.1 ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำฝน

3.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย

3.3 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ

3.4 ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายสูบน้ำ

 

4.เครื่องมือทันกรรมและอุปกรณ์แพทย์

4.1 ระบบเก้าอี้ทำฟันเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม

4.2 ระบบเครื่องอัดอากาศ

4.3 ระบบแก๊สทางการแพทย์

4.4 ระบบ VACCUM ภายในคณะ

4.5 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชุดปฏิบัติการนักศึกษา ภายในคณะ

4.6 จัดเก็บข้อมูล จัดทำประวัติและบันทึกการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

4.7 ประสานงานและบริการให้คำปรึกษา วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.8 ประสานงานการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเก้าอี้ทำฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับบริษัทฯ ภายนอก
4.9 ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยทันตกรรม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในโครงการทันตกรรมพระราชทาน