ติดต่อสำนักงานการวิจัย

 

สำนักงานการวิจัย

อาคาร  4  ชั้น  5,6,7
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่  6  ถนนโยธี   แขวงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  02-200-7620 สำหรับสำนักงานการวิจัย
โทรสาร   02-200-7698 สำหรับสำนักงานการวิจัย
โทรศัพท์ภายใน  7620

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7 โทรศัพท์ 02-200-7620-21
งานบริการเพื่อการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-200-7628
งานประยุกต์ผลงานวิจัย อาคารพรีคลินิก ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-200-7629

กรณีติดต่อทำฟันหรือการเรียนการสอน โทรศัพท์ 02-200-7777