หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB)

ที่อยู่ : ชั้น 3 ตึกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-9180 หรือ (+66)-2800-2840-78 #1010

โทรสาร : (+66)-2441-9181

Link : http://www.mussirb.com/index.php?page=popup&language=th