ติดต่อเรา
null
Line ID : @mdentshopdtmu
null
Facebook : M-dent shop
null
E-mail : m.dent.shop@gmail.com

ร้าน M-Dent Shop By Mahidol อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7631 โทรสาร 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน 7631


งานด้าน: การสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา

ติดต่อ : นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก
E-mail : supawida_noo_mild@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-200-7631

งานด้าน: การสั่งซื้อ / การจัดส่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : นายมโนพัศ  แป้นเมือง
E-mail : nosto24@hotmail.com

โทรศัพท์ 02-200-7631