ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะนำเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับเงินรางวัล (บัญชีเงินเดือน)

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการคัดเลือก อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันที่เสนอรายชื่อ : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 สิงหาคม 2565   โดยสามารถเสนอชื่อได้ทาง Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYbfakL8sf5WtjZye5__QhpPAjW-nozm83HyoENVbe7ZgZng/viewform ลงข่าว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Read more

งานประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings : Meeting Number : 2642 031 5920 password : 27042022 ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://forms.gle/TX2eYCif45pi8o399   ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 13.30 น. ส่งคำถามกิจกรรมคณบดีพบประชาคม ได้ที่ Link QR-CODE : https://forms.gle/oaGT8u3uZonHMBRj9 ลงข่าว…

Read more

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565 -2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.   การลงคะแนนเสียง ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ DT-Vote Online : https://dtapp.mahidol.ac.th/dtvote/ USER ID : ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก (ภาษาอังกฤษ) Password : เลข 6 ตัวสุดท้ายของเลขประจำตัวบัตรประชาชน   ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมฯ : https://drive.google.com/drive/folders/1mlRF0UhhcQfZCnVGwRTNqcB5tNEvZT9g   ติดต่อสอบถาม : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ โทร. : 02-200-7786 (ในเวลาราชการ) ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

Read more

รับสมัครเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-Gxqx0t_tUyAyhnOjNlnjTu-OrWxxr_i?usp=sharing ลงข่าว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ…การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร วิทยากร โดย คุณดรัณ พนัสโสภณ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา : 13.00 – 16.00 น.   ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings Meeting Number : 2640 448 2848 Password : 23032022 ลงข่าว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้แทนทั่วไป และขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 22 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล   วันที่รับสมัคร : บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2564 สถานที่รับสมัคร : ณ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี   ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ : https://docs.google.com/document/d/1T6uadWMrtVml98-wBAxywn2i4aZDSFtl/mobilebasic?fbclid=IwAR1-D6DwFWSOvVhhY-zcglZ19gBPCnOnjLX8M6YA1IkYc-FaRvi1xgcngyE   ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป : https://docs.google.com/document/d/180p4xUsOSlAsc7bMP8N-AQjrz5ISJ85_/mobilebasic?fbclid=IwAR1tVC74sF3llzisYLGkQ7Wf6uNIsFqQg2w1JW28f-t-2CMvMcxlhJ0p-eM   วันที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2564 เข้าสู่ระบบ DT-Vote Online โดยสแกนผ่าน QR Code : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dtvote/ ลงข่าว ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

Read more

ขยายเวลา รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567 รับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์   วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://1th.me/xxqFn ลงข่าว ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

Read more

ขยายเวลา รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์   วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://1th.me/xxqFn ลงข่าว ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

Read more

ประกาศรับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2565-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์   วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Link QR-CODE : https://drive.google.com/drive/folders/1-Gxqx0t_tUyAyhnOjNlnjTu-OrWxxr_i?usp=sharing ลงข่าว ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯในการคัดเลือก อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันที่เสนอรายชื่อ  : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ทาง Link QR-CODE : https://forms.gle/Ye5P68wCqmw5FohS6 ลงข่าว ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

Read more

งานประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน 2564 ปิดลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Webex Meeting : Meeting number : 159 419 5617 Meeting password : MUDT2021     ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7CexooPXtoA7YJLEMHYGkjTxl0rRMqnK4D4025h1wqYJhg/viewform?fbclid=IwAR3nVFMEy0asLArAsVkWMtV4LV5CJW7UwfaFQ9JSgJyvDdAwNCbO6Ovat9Y   ส่งคำถามกิจกรรมคณบดีพบประชาคม ได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/1OjoLQHMcK-VN3qLLJLoItdQAHBnvmAWP2Oc_Vs5eVwM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2qVOOUNhilTgEVc1XNwUrKLz4vVFpiAzjDkAHbEOCEnaTIMjVZZeuNYFs ลงข่าว ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร”

 {Download PDF} presentation สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยคุณปราณีต กลิ่นสังข์ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ และงานทรัพยากรบุคคล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) ชั้น 3   (จำนวนจำกัด 30 คน)   หรือในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting Meeting Number : 158 520 2149 Password : MU2021 ลงข่าว ณ วันที่…

Read more

สภาอาจารย์ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรร่วมส่งประเด็นคำถามเกี่ยวกับ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ท่านต้องการทราบ” ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ส่งคำถาม Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWSaQWJV3yHp-DrshZa9ITZEpnpaG7Ac6nHcqitAqGFyp3dw/viewform?fbclid=IwAR3v5YaIAR_lMjOJfc9fJ1LuGpC84eqcW2fTdOzv6YXj4PdpUhh8QVrcQ6o   หรือ สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อกรอกคำถามด้วยตนเอง ได้ที่กล่องรับความคิดเห็นสภาอาจารย์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ลงข่าว ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

Read more

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ลงคะแนนเสียงการรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ประเภทอาจารย์ประจำ เป็นกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระ 2562-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 14.30 น. สถานที่ : ณ ข้างศูนย์อาหาร M-Dent โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. สถานที่ : ณ หน้าห้องสำนักงานทันตกรรม ชั้น…

Read more

กระบวนการคัดเลือก อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ ลงข่าว ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

Read more

ช่องทางการรับความคิดเห็นของสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงข่าว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

Read more