สถิติการรักษา

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนมีนาคม 2562

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนมกราคม 2562

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนธันวาคม 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนตุลาคม 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนกันยายน 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว

สรุปรายการการรักษาประจำเดือนกรกฎาคม 2561

  • ประเภทการรักษา

การรักษาอื่นๆได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ,ขัดวัสดุอุด ,ทันตสุขศึกษา ,ตรวจฟัน ,ติดตามอาการ ,ส่งต่อการรักษา ,รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ,พิมพ์ปาก ,ทาสารกันเสียว ,ใส่ครอบฟันชั่วคราว