กำหนดการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ประจำปี 2557

 

ขอเชิญอาสาสมัครออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556

ขอเชิญอาสาสมัครออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ  ที่จังหวัด ‘จันทบุรี-ตราด’ ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556

ขอขอบคุณ อาสาสมัครในการปฏิบัติงาน หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ณ จังหวัดตรัง