บุคลากรและกองบรรณาธิการ

   รศ.ดร.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย

   ตำแหน่ง บรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
E-mail: mdentjournal@gmail.com

  นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
โทรศัพท์ : 02-200-7637
E-mail: mdentjournal@gmail.com

Editorial  Board

Advisory Board

Name
Department
Waranun Buajeeb Faculty of Dentistry, Mahidol University
Rudee Surarit Faculty of Dentistry, Mahidol University
Sroisiri  Thaweboon Faculty of Dentistry, Mahidol University

Editor in Chief

Name
Department
Siriruk Nakornchai Faculty of Dentistry, Mahidol University

Associate Editor

Name
Department
Yosvimol  Kuphasuk Faculty of Dentistry, Mahidol University
Tippanart  Vichayanrat Faculty of Dentistry, Mahidol University

Editorial Board

Name
Department
Kajohnkiart Janebodin Faculty of Dentistry, Mahidol University
Kallaya Suputtamongkol Faculty of Dentistry, Mahidol University
Nathaphon Tangjit Faculty of Dentistry, Mahidol University
Danuchit Banomyong Faculty of Dentistry, Mahidol University
Komsun Lapauthaya Faculty of Dentistry, Mahidol University
Phira Sithiamnuai Faculty of Dentistry, Mahidol University
Chulaluk Komoltri Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Anak Iamaroon Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
Soontra Panmekiate Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Sorasun Rungsiyanont Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University

International Editorial Board

Name
Department
Howard F. Jenkinson Bristol Dental School University of Bristol
Bruce Matthew Bristol Dental School University of Bristol
Mitsuo Yamauchi The University of North Carolina at Chapel Hill
Yuichi Izumi Tokyo Medical and Dental University, Japan
Ngo Thi Quynh Lan Industrial University of Ho Chi Minh
Mohamed Ibrahim Abu Hassan University Teknologi MARA
Junji Tagami Tokyo Medical and Dental University
Lindawati Kusdhany Centre For Ageing Studies University Indonesia

Manager / Treasurer

Name
Department
Dutmanee Seriwatanachai Faculty of Dentistry, Mahidol University

Assistant Manager

Name
Department
Jannesa  Thamwasa Faculty of Dentistry, Mahidol University