นางอัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิตและการตลาด กลุ่มมิตรผล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment