ผู้ที่รายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้สมัครหนูน้อยฟันสวย ขอให้มาเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ลงทะเบียน เวลา 12.40 น.

ณ ห้องเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment