ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ในระดับ ดีเด่น

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ในระดับ ดีเด่น

 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีที่ภาควิชาเภสัชวิทยา สร้างผลงานวิจัยให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นอันดับที่สูงที่สุดในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา

pharmacology

 

 

  โครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ค่านิยมสำหรับคนยุคใหม่”

 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารทันตแพทย์มหิดลร่วมใจ” และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จ.ศรีสะเกษ

 

  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม ในหัวข้อ ความสุมดุลย์ของชีวิต