ภาควิชาให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้ต่อประชาชน โดยอาจารย์ในภาควิชามีส่วนสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการออกรายการ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ ป้องกัน และรักษาโรคในช่องปาก รายการที่ออกอากาศไปแล้ว เช่น

 

 

 

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก เรื่อง “มารู้จักยาปฏิชีวนะ”
โดย อ.ภญ.วรัมพร ลัมประเสริฐ : ออกอากาศวันที่ 28 ตุลาคม 2557

 

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก เรื่อง “ข้อพึงระวังเมื่อใช้ยา”

โดย อ.ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง : ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2557

 

รายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง “ยาสีฟัน” มี 3 ตอน
โดย รศ.วนิดา แสงอลังการ:
ตอนที่ 1: ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2548
ตอนที่ 2: ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
ตอนที่ 3: ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2548

 

 

รายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์รักษาโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน”
โดย รศ.วนิดา แสงอลังการ: ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2551

 

 

รายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง “ยาสีฟัน M Dent กับงานทันตกรรมพระราชทาน”
โดย รศ.วนิดา แสงอลังการ: ออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551

 

 

รายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง “สารฟอกสีฟัน” มี 2 ตอน
โดย อ.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ :
ตอนที่ 1 : ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2554

 


ตอนที่ 2 : ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2554

 


ผศ.ทพญ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ: เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมุนไพรกับอนามัยในช่องปาก”

ในการประชุมวิชาการเรื่อง การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทาง MU Channel

 

บทสัมภาษณ์ ผศ.ทพญ.ดร. ศรัญญา ตันเจริญ เรื่อง สารสกัดจากชาเชียว 
ในรายการ tonight entertain talk ทางสถานีวิทยุ FM 98.75 Family radio ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2553

บทสัมภาษณ์ ผศ.ทพญ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ