• ทายใจ…คุณเหมาะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาใด?

• โครงการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ” New modality of Pulpectomy in Primary teeth “

• ขอเชิญเรียนรู้ร่วมกัน และแบ่งปันประสบการณ์ทางคลินิก เรื่อง CHANGING CONCEPTS IN DENTAL CARIES AND THEIR CLINICAL IMPLICATION

• ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Triumphing Over Caries in Dental Practice”

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ Caries prevention in childhood – an ecological approach Prof. Svante Tewtman

• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ( Pediatric Varieties II )

• ขอแสดงความยินดี ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ ที่ได้รับรางวัล Poster Presentation (First Prize) ในงานประชุม 9th BIENNIAL CONFERENCE OF THE PEDIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION OF ASIA 2014