• กองทุนอาจารย์ อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices

 

• รักษารากฟัน…ฟรี โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน

 

• Endodontic Innovation: Road to Clinical Challenges 1 – 3 May 2019 Mahidol International Endodontic Symposium 2019

 

• โครงการประกวดการบูรณะฟัน ครั้งที่ 11 : class IV resin composite สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6 ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561

 

• ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Root Canal Filling And Bioceramics : From Sealing To Filling Concept By Stéphane SIMON

 

• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence” 11-13 May 2018

 

• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ “Esthetic Restorations in Modern CAD/CAM and cementation”

 

• ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Public Lecture by Dr.Jan De Munck,DDs,PhD SPEECH TITLE: An Adhesive Research in Dentistry

 

•  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดบรรยายในหัวข้อ New trends in Endodontics : a clinical approach evidenced based.

 

•  รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดเปิด ACCESS ครั้งที่ 5

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข “ต้นน้ำผู้เป็นต้นแบบ”

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ Retreatment, in the Era of Implants

 

•  Mahidol Endodontic International Symposium “Twenty-First Century Endodontics” 28th – 31st March 2016

 

•  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2559 เรื่อง Treating the “Untreatable” with Modern Endodontics

 

•  ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Why Bioactive Restoratives are the Future”

 

•  Mahidol Endodontics International Symposium “Twenty-first Century Endodontics”

 

•  โครงการประกวดการบูรณะโพรงฟัน Class I ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 10

 

•  ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนเข้าร่วม การประกวดเปิด Access ครั้งที่ 4

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ อมราวิชาการ : ถึงรากถึงโคน กับ 4 กูรู

 

•  ชมรมทันตกรรมหัตการแห่งประเทศไทย เรียนเชิญทันตแพทย์ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการยามบ่าย GIC Afternoon Symposium

 

•  ผลการประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ Protemp tm 4

 

•  ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Esthetic Approach for Anterior Restorations

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2558 เรื่อง Endodontics at a crossroad “Endo-Perio Controversial Cases” โดย Dr. Bernice Ko

 

•  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Evaluation of Color, Opalescence and Translucency of Human enamel and Resin composites”

 

•  ประชุมวิชาการ 6th International Congress on Adhesive Dentitry ในหัวข้อเรื่อง “The Gold Standard Self-Etching Adhesive : Beyond MDP”

 

•  การประกวดเปิด Access ครั้งที่ 3

 

•  โครงการประกวดการบูรณะโพรงฟัน Class V ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ Mastering Endodontics For General Practitioner TAKE IT EASY but DO IT RIGHT

 

•  ขอเชิญชวนทุกท่านประกวดแต่ง”เพลงชมรมเอ็นโดฯ”ในวาระครบรอบ 20 ปี เพื่อชิงเงินรางวัล 10000 บาท

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแฟนคลับชมรมทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย update ความรู้ Successful Endodontics:Theory to Practice

 

•  ผลการประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Pro Taper NEXT A new instrumentation technique to improve access, reduce instrument stress and working times in endodontics

 

•  ชวนน้องปี 6 มาร่วมงาน สานรักจากใจอาจารย์ 2556

 

operativeoperativeoperative

 

• โครงการ คืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้

ภาพกิจกรรม

 

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง 3D Endodontics: Concepts and Techniques & Pain Management โดย Professor Gianluca Gambarini ใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ The Sukosol Hotel กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

File1 File2