—————————————————————————————————————————————————————

 

• แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม – ไขปัญหาระหว่างการจัดฟัน •

 

—————————————————————————————————————————————————————

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน ปัญหาระหว่างการจัดฟัน ตอนที่ 1

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน ปัญหาระหว่างการจัดฟัน ตอนที่ 2

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน การจัดฟันด้านใน