วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ การพัฒนายาจาก
พืชสมุนไพร
งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/
อณูชีววิทยา
งานวิจัยเภสัช
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 

 

PUBLICATIONS 

 

 

Publications 2021

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2021

 

1. Otsuka S, Setoyama K, Takada S, Nakanishi K, Terashi T, Norimatsu K, Tani A, Sakakima H, Maruyama I, Tancharoen S, Tanaka E, Kikuchi K. Preconditioning exercise in rats attenuates early brain injury resulting from subarachnoid hemorrhage by reducing oxidative Stress, inflammation, and neuronal apoptosis. Mol Neurobiol. 2021 Aug 9. doi: 10.1007/s12035-021-02506-7.

 

2. Lumbikananda S, Sriwantana T, Rattanawonsakul K, Parakaw T, Phruksaniyom C, Rattanasuwan K, Vivithanaporn P, Thonabulsombat C, Sibmooh N, Srihirun S. Nitrite in paraffin-stimulated saliva correlates with blood nitrite. Nitric Oxide. 2021 Nov 1;116:1-6. doi: 10.1016/j.niox.2021.08.002.

 

3. Suwanapong T, Waikakul A, Boonsiriseth K, Ruangsawasdi N. Pre- and peri-operative factors influence autogenous tooth transplantation healing in insufficient bone sites. BMC Oral Health. 2021 Jun 29;21(1):325. doi: 10.1186/s12903-021-01686-x.

 

4. Horsophonphong S, Chestsuttayangkul Y, Surarit R, Lertsooksawat W. Efficacy of extraoral suction devices in aerosol and splatter reduction during ultrasonic scaling: A laboratory investigation. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2021;15:197-202.

 

5. Nakatomi K, Ueno H, Ishikawa Y, Salim RC, Mori Y, Kanemoto I, Tancharoen S, Kikuchi K, Miura N, Omori T, Okuda-Ashitaka E, Matsumura K, Imaizumi H, Motomiya Y, Maruyama I, Kawahara KI. TLR4/MD‑2 is a receptor for extracellular nucleophosmin 1. Biomed Rep. 2021;14(2). doi.org/10.3892/br.2020.1397

 

6. Eawsakul K, Tancharoen S, Nasongkla N. Combination of dip coating of BMP-2 and spray coating of PLGA on dental implants for osseointegration. J Drug Deliv Sci Technol 2021;61. doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102296.

 

7. Sriboonyong T, Kawamatawong T, Sriwantana T, Srihirun S, Titapiwatanakun V, Vivithanaporn P, Pornsuriyasak P, Sibmooh N, Kamalaporn H. Efficacy and safety of inhaled nebulized sodium nitrite in asthmatic patients. Pulm Pharmacol Ther 2021;66. doi.org/10.1016/j.pupt.2020.101984.

 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2021

 

1. Buayaem T, Tancharoen S, Chotwattanakulchai N. A Nurse’s Role in Oral Hygiene Care to Reduce Risks of Preterm Labor. Siriraj Med Bull 2021;14(1).

 

 

Publications 2020

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2020

 

1. Chamchoi A, Srihirun S, Paiboonsukwong K, Sriwantana T, Kongkaew P, Fucharoen S, ect. Hemoglobin‐bound platelets correlate with the increased platelet activity in hemoglobin E/β‐thalassemia. Int J Lab Hematol. 2020;00:1-8.

 

2. Thanasrisuebwong P, Kiattavorncharoen S, Surarit R, Phruksaniyom C, Ruangsawasdi N. Red and Yellow Injectable Platelet-Rich Fibrin Demonstrated Differential Effects on Periodontal Ligament Stem Cell Proliferation, Migration, and Osteogenic Differentiation. Int J Mol Sci. 2020 Jul 21;21(14):5153:1-12. doi: 10.3390/ijms21145153.

 

3. Kikuchi K, Setoyama K, Takada S, Otsuka S, Nakanishi K, Norimatsu K, Tani A, Sakakima H, Kawahara KI, Hosokawa K, Kiyama R, Sumizono M, Tancharoen S, Maruyama I, Hattori G, Morioka M, Tanaka E and Uchikado H. E8002 Inhibits Peripheral Nerve Adhesion by Enhancing Fibrinolysis of l -Ascorbic Acid in a Rat Sciatic Nerve Model. Int. J. Mol. Sci. 2020;21(11),3972 :doi.org/ 10.3390/ijms21113972.

 

4. Thaichinda S, Tancharoen S, Kanekura T, Higashi Y, Dararat P, Kikuchi K and Nararatwanchai T. Pinus maritima Extract Induces Apoptosis in Human Malignant Melanoma Cells via ROS/Caspase-3 Signaling. Nat. Prod. Commun. 2020;15(5):1 -10 (Corresponding author)

 

5. Wongsuwan N, Dwivedi A, Tancharoen S, Nasongkla N. Development of dental implant coating with minocycline-loaded niosome for antibacterial application. J Drug Deliv Sci Tec. 2020;56:101555. Doi: 10.1016/j.jddst.2020.101555. (Impact factor 2.606, Rank Q2)

 

6. Palungwachira P, Tancharoen S, Dararat, P, Nararatwanchai T. Anthocyanins isolated from Oryza Sativa L protect dermal fibroblasts from hydrogen peroxide-induced cell death. J Nat Sci Biol Med. 2020;11(1):45-54. (Corresponding author, Impactfactor 0, Rank Q3)

 

7. Srihirun S, Park JW, Teng R, Sawaengdee W, Piknova B, Schechter AN. Nitrate uptake and metabolism in human skeletal muscle cell cultures. Nitric Oxide-Biol Ch. 2020 Jan 1;94:1-8. doi: 10.1016/j.niox.2019.10.005. (First author, Impact factor 3.371, Rank Q1)

 

8. Siegenthaler B, Ghayor C, Ruangsawasdi N, Weber FE. The release of the bromodomain ligand N,N-dimethylacetamide adds bioactivity to a resorbable guided bone regeneration membrane in a rabbit calvarial defect model. Materials (Basel). 2020 Jan 21;13(3). pii: E501. doi: 10.3390/ma13030501. (Impact factor 2.972, Rank Q2)

 

 

Publications 2019

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2019

 

1. Srihirun S, Park JW, Teng R, Sawaengdee W, Piknova B, Schechter AN. Nitrate uptake and metabolism in human skeletal muscle cell cultures. Nitric Oxide. 2019 Oct 8;94:1-8. doi: 10.1016/j.niox.2019.10.005

 

2. Palungwachira P, Tancharoen S, Phruksaniyom C, Klungsaeng S, Srichan R, Kikuchi K, Nararatwanchai T. Antioxidant and Anti-Inflammatory properties of anthocyanins extracted from Oryza sativa L. in primary dermal fibroblasts.Oxid Med Cell Longev. 2019 Jul 31;2019:2089817. doi: 10.1155/2019/2089817.

 

3. Thanasrisuebwong P, Surarit R, Bencharit S, Ruangsawasdi N. Influence of fractionation methods on physical and biological properties of injectable platelet-rich fibrin: an exploratory study.Int J Mol Sci. 2019 Apr;20(7):1-10.

 

4. Chotitumnavee J, Parakaw T, Srisatjaluk RL, Pruksaniyom C, Pisitpipattana S, Thanathipanont C, Amarasingh T, Tiankhum N, Chimchawee N, Ruangsawasdi N. In vitro evaluation of local antibiotic delivery via fibrin hydrogel. J Dent Sci. 2019 Mar;14(1):7-14.

 

5. Sirirat K, Sriwantana T, Kaewchuchuen J, Paiboonsukwong K, Fucharoen S, Ritthidej G, Parakaw T, Srihirun S, Vivithanaporn P, Sritara P, Sibmooh N. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of single dose of inhaled nebulized sodium nitrite in healthy and hemoglobin E/β-thalassemia subjects.Nitric Oxide. 2019 Sep;93:6-14.

 

6. Srihirun S, Schechter AN, Piknova B. Platelet-based Detection of Nitric Oxide in Blood by Measuring VASP Phosphorylation.J Vis Exp. 2019 Jan 7;143:1-13. doi: 10.3791/58647.

 

7. Seriwatanachai D, Triratana T, Kraivaphan P, Amaornchat C, Mateo LR, Sabharwal A, Delgado E, Szewczyk G, Ryan M, Zhang YP. Effect of stannous fluoride and zinc phosphate dentifrice on dental plaque and gingivitis: A randomized clinical trial with 6-month follow-up.J Am Dent Assoc. 2019 Apr;150(4S):S25-S31.

 

8. Lertsooksawat W, Wongnoppavich A, Chairatvit K. Up-regulation of interferon-stimulated gene 15 and its conjugation machinery, UbE1L and UbcH8 expression by tumor necrosis factor-α through p38 MAPK and JNK signaling pathways in human lung carcinoma. Mol Cell Biochem. 2019 Aug 19. doi: 10.1007/s11010-019-03609-5.

 

 

Mini-papers & proceedings :

1. Nasongkla N, Tanesanukul C, Nilyok S, Wongsuwan N, Tancharoen S, Nilanont S. Nano-Coating of Metronidazole on Dental Implants for Antibacterial Application. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering Dec. 2-5, 2018, Hawaii, USA

 

 

 

Publications 2018

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2018

 

1. Phruksaniyom C, Gonmanee T, Vongsavan K, Arayapisit T, Kraivaphan P, Sritanaudomchai H. Effect of culture conditions on colony-forming ability of stem cells from human exfoliated deciduous teeth. J Stem Cells.2017;12(4):161-173.

 

2. Yanarojana M, Nararatwanchai T, Thairat S, Tancharoen S. Antiproliferative activity and induction of apoptosis in human melanoma cells by Houttuynia cordata Thunb extract. Anticancer Res. 2017 ;37(12):6619-28. (Corresponding author)

 

3. Kikuchi K, Setoyama K, Terashi T, Sumizono M, Tancharoen S, Otsuka S, et al. Application of a Novel Anti-Adhesive Membrane, E8002, in a Rat Laminectomy Model. Int J Mol Sci.2018;19(5):1-9. doi: 10.3390/ijms19051513.

 

4. Piromkraipak P, Parakaw T, Phuagkhaopong S, Srihirun S, Chongthammakun S, Chaithirayanon K, Vivithanaporn P. Cysteinyl leukotriene receptor antagonists induce apoptosis and inhibit proliferation of human glioblastoma cells by downregulating B-cell lymphoma 2 and inducing cell cycle arrest. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96(8):798-806.

 

5. Suknuntha K, Yubolphan R, Krueaprasertkul K, Srihirun S, Sibmooh N, Vivithanaporn P. Leukotriene Receptor Antagonists Inhibit Mitogenic Activity in Triple Negative Breast Cancer Cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2018;19(3):833-37.

 

6. Srihirun S, Piknova B, Sibmooh N, Schechter AN. Phosphorylated vasodilator-stimulated phosphoprotein (P-VASPSer239) in platelets is increased by nitrite and partially deoxygenated erythrocytes.PLoS One. 2018;13(3). doi: 10.1371/journal.pone.0193747. eCollection 2018. (First author)

 

7. Yingchoncharoen T, Rakyhao T, Chuncharunee S, Sritara P, Pienvichit P, Paiboonsukwong K, Sathavorasmith P, Sirirat K, Sriwantana T, Srihirun S, Sibmooh N.Inhaled nebulized sodium nitrite decreases pulmonary artery pressure in β-thalassemia patients with pulmonary hypertension. Nitric Oxide. 2018;76:174-8.

 

8. Priprem A, Lee YC, Limphirat W, Tiyaworanant S, Saodaeng K, Chotitumnavee J, Kowtragoon N. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing. PLoS One. 2018;13(7):1-18.doi: 10.1371/journal.pone.0199696. eCollection 2018.

 

9. Chotitumnavee J, Parakaw T, Srisatjaluk R, Pruksaniyom C, Pisitpipattana S, Thanathipanont C, Amarasingh T, Tiankhum N, Chimchawee N, Ruangsawasdi N. In vitro evaluation of local antibiotic delivery via fibrin hydrogel.J Dent Sci. 2018;2018:1-8. (Corresponding author)

 

 

10. Siegenthaler B, Ghayor C, Gjoksi-Cosandey B, Ruangsawasdi N, Weber FE. The Bromodomain Inhibitor N-Methyl pyrrolidone Prevents Osteoporosis and BMP-Triggered Sclerostin Expression in Osteocytes. Int J Mol Sci. 2018;19(11):1-14.

 

11. Kikuchi K, Setoyama K, Tanaka E, Otsuka S, Terashi T, Nakanishi K, Tancharoen S, etal.Uric acid enhances alteplase-mediated thrombolysis as an antioxidant.Sci Rep. 2018;8(1):1-12.

 

12. Tancharoen S, Shakya P, Narkpinit S, Dararat P, Kikuchi K. Anthocyanins extracted from Oryza sativa L. prevent fluorouracil-induced nuclear factor-κB activation in oral mucositis: In Vitro and In Vivo studies. Int J Mol Sci. 2018;19(10):1-18. (Corresponding author)

 

13. Sriwantana T, Vivithanaporn P, Paiboonsukwong K, Rattanawonsakul K, Srihirun S, Sibmooh N. Deferiprone increases endothelial nitric oxide synthase phosphorylation and nitric oxide production. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96(9):879-85.

 

14. Chamchoi A, Srihirun S, Paiboonsukwong K, Sriwantana T, Sathavorasmith P, Pattanapanyasat K. et al. Decreased nitrite reductase activity of deoxyhemoglobin correlates with platelet activation in hemoglobin E/ß-thalassemia subjects. PLoS ONE. 2018;13(9): e0203955.

 

 

Mini-papers & proceedings :

 

1. Tancharoen S. The effects of Oryza sativa L. extract on the mineralized nodule formation in preosteoblastic cells. Green Asia and Sustainability Forum : Ageing Society Development for Active and Productive Ageing. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 2018.

 

2. Thaichinda S, Nararatwanchai T, Tancharoen S, Kanekura T, Higashi Y. A comparative study of the cytotoxic activities of three plants: Curcuma zedoaria, pinus maritima and curcuma xanthorrhiza on skin cancer A375 and HSC-5 cell lines.ICDAMT2018. 2018;3:301-4.

 

 

 

Publications 2017

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2017

 

1. Kraivaphan P, Amornchat C. Comparative clinical efficacy of three toothpastes in the control of supragingival calculus formation. Eur J Dent. 2017;11(1):1-5.

 

2. Parakaw T, Suknuntha K, Vivithanaporn P, Schlagenhauf A, Topanurak S, Fucharoen S, Pattanapanyasat K, Schechter A, Sibmooh N, Srihirun S. Platelet inhibition and increased phosphorylated vasodilator-stimulated phosphoprotein following sodium nitrite inhalation. Nitric Oxide. 2017;1-7. doi:10.1016/j.niox.2017.02.008.

 

3. Rodanant P, Boonnak N, Surarit R, Kuvatanasuchati J, Lertsooksawat W. Antibacterial, anti-inflammatory and anti-oxidatant activities of various isolated compounds from Cratoxylum species. Pak J Pharm Sci. 2017;30(3):667-74.

 

4. Vajrabhaya L, Srisatjaluk R, Korsuwannawong S, Phruksaniyom C, Sangalungkarn V. Hypochlorite solution for root canal irrigation that lacks a chlorinated odour. Eur J Dent. 2017;11:221-5.

 

5. Tanaka K, Tancharoen S, Motomiya Y, Oyama Y, Yamakuchi M, Maruyama I. Decreased ecpression of thrombomodulin in endothelial cells by fibroblast growth factor-13/ -klotho. Ther Apher Dial. (Inprint 2017)

 

6. Tanaka K, Tancharoen S, Motomiya Y, Oyama Y, Yamakuchi M, Maruyama I. Decreased ecpression of thrombomodulin in endothelial cells by fibroblast growth factor-13/ -klotho. Ther Apher Dial. 2017; 21(4):395–404

 

 

 

Publications 2016

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2016

 

Gjoksi B, Ruangsawasdi N, Ghayor C, Siegenthaler B, Zenobi-Wong M, Weber FE. Influence of N-methyl pyrrolidone on the activity of the pulp-dentine complex and bone integrity during osteoporosis. International Endodontic Journal. 2016 DOI:10.1111/iej.12622.

 

Nontarach A, Srihirun S, Chaturapanich G, Unchern S, Swaddiwudhipong W, Pattanapanyasat K, Chamchoi A, Vivithanaporn P, Visoottiviseth P, Sibmooh N. Increased platelet activation in subjects chronically exposed to cadmium: A pilot study. Platelets. 2016;27(2):136-42

 

Suknuntha K, Thita T, Togarrati PP, Ratanachamnong P, Wongtrakoongate P, Srihirun S, Slukvin I, Hongeng S. Wnt signaling inhibitor FH535 selectively inhibits cell proliferation and potentiates imatinib‑induced apoptosis in myeloid leukemia cell lines. Int J Hematol. 2016:1-10. doi:10.1007/s12185-016-2116-x.

 

Ruangsawasdi N, Zehnder M, Patcas R, Ghayor C, Siegenthaler B, Gjoksi B, Weber FE. Effects of stem cell factor on cell homing during functional pulp regeneration in human immature teeth. Tissue Eng Part A. 2016:1-33. doi: 10.1089/ten.TEA.2016.0227.

 

Ruangsawasdi N, Zehnder M, Patcas R, Ghayor C, Weber FE. Regenerative Dentistry: Animal Model for Regenerative Endodontology. Transfus Med Hemother. 2016:1-6. doi: 10.1159/000447644.

Kikuchi K, Tancharoen S, Murai Y, Tanaka E. Future Optimal Dosing Regimens for Thrombolysis in Acute Stroke. Biochem Anal Biochem. 2016:1-3. doi: 10.4172/2161-1009.1000244

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2016

Srihirun S, Sibmooh N. Updated new P2Y12 ADP receptor antagonists and bleeding risk in dental surgery. M Dent J. 2016;36:65-74.

Anantawat Y, Vongsavan K, Sritanaudomchai H, Mitrakul K, Arayapisit T, Kraivaphan P. Evaluation of pluripotency gene in Thai human dental pulp stem cells. Naresuan University Journal: Science and Technology. 2016;24(2):13-22.

 

 

 

Publications 2015

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2015

 

Tancharoen S, Matsuyama T, Kawahara K, Tanaka K, Lee LJ, Machigashira M, Noguchi K, Ito T, Imamura T, Potempa J, Kikuchi K, Maruyama I. Cleavage of host cytokeratin-6 by lysine-specific gingipain induces gingival inflammatiom in periodontitis patients. Plos One.2015;10(2):1-21 DOI:10.1371/journal.pone.0117775.

 

Thongkukiatkun W, Vongsavan K, Kraivaphan P, Rirattanapong P, Vongsavan N, Matthews B. Effects of the iontophoresis of lignocaine with epinephrine into exposed dentine on the sensitivity of the dentine in man. Archives of Oralbiology. 2015;60(8):1098–103.

 

Smitayothin K, Vongsavan K, Rirattanapong P, Kraivaphan P, Vongsavan N, Matthews B. The iontophoresis of lignocaine with epinephrine into carious dentine for pain control during cavity preparation in human molars.  Archives of Oralbiology. 2015;60(8):1104–8.

 

Nontarach A, Srihirun S, Chaturapanich G, Unchern S, Swaddiwudhipong W, Pattanapanyasat K, Chamchoi A, Vivithanaporn P, Visoottiviseth P, Sibmooh N. Increased platelet activation in subjects chronically exposed to cadmium: A pilot study. Platelets. 2015:136–42. DOI:10.3109/09537104.2015.1048215.

 

Triratana T, Kraivaphan P, Amornchat C, Mateo LR, Morrison BM, Dibart S, Zhang YP.Comparing three toothpastes in controlling plaque and gingivitis: A 6-month clinical study. American Journal of Dentistry. 2015;28(2):68–74.

 

Gjoksi B, Ghayor C, Siegenthaler B, Ruangsawasdi N, Zenobi-Wong M, Weber FE. The epigenetically active small chemical N-methyl pyrrolidone (NMP) prevents estrogen depletion induced osteoporosis. Bone. 2015;78:114-21.

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2015

Srihirun S, Sibmooh N. Dabigatran: A New oral anticoagulant. Mahidol Dental Journal. 2015;35: 79–89.

 

 

 

Publications 2014

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2014

 

Srihirun S, Tanjararak N, Chuncharunee S, Sritara P, Kaewvichit R, Fucharoen S, Pattanapanyasat K, Sibmooh N. Platelet hyperactivity in thalassemia patients with elevated tricuspid regurgitant velocity and the association with hemolysis. Thrombosis Research. 2015;135(1): 121–6.

Chaichalotornkul S, Nararatwanchai T, Narkpinit S, Dararat P, Kikuchi K, Maruyama I, Tancharoen S. Secondhand smoke exposure-induced nucleocytoplasmic shuttling 4 of HMGB1 in a rat premature skin aging model. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;456(1): 92–7.

 

Tancharoen S, Tengrungsun T, Suddhasthira T, Kikuchi K, Vechvongvan N, Tokuda M, Maruyama I. Overexpression of receptor for advanced glycation end products and High-Mobility Group Box 1 in human dental pulp inflammation. Mediators of Inflammation. 2014:1-13 ID 754069. (Corresponding author)

 

Kikuchi K, Tanaka E, Murai Y, Tancharoen S. Clinical Trials in Acute Ischemic Stroke. CNS Drugs. 2014;28:929–938.

 

Rattanasuwan K, Rassameemasmaug S, Sangalungkarn V, Komoltri C. Clinical effect of locally-delivered gel containing green tea extract as an adjunct in non-surgical periodontal treatment. Odontology. 2016;104:89-97.

 

Ruangsawasdi N, Zehnder M, Weber FE. Fibrin gel improves tissue ingrowth and cell differentiation in human immature premolars implanted in rats. J Endod. 2014;40(2):246-50.

 

 

 

Publications 2013

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2013

 

Rassameemasmaung S, Phusudsawang P, Sangalungkarn V. Effect of green tea mouthwash on oral maloder. ISRN Preventive Medicine. 2013:1-6 ID.975148

 

Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T. Determination of plaque viability following a single brushing with commercial toothpastes. The Journal of Clinical Dentistry. 2013;24:20-24 (Corresponding author)

 

Kraivaphan P, Amornchat C, Maneepitsamai Y. Bactericidal effects of three mint essential oils on Porphyromonas gingivalis in planktonic and biofilm cells. Research journal of medicinal plant. 2013;7(2):100-106. (Corresponding author)

 

Sarikaphuti A, Palungwachira P., Hashiguchi T, Ito T, Thaworanunta S, Kikuchi K, Oyama Y, Maruyama I and Tancharoen S. Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on diabetes in Zucker diabetic fatty rat. Experimental and therapeutic medicine. 2013;6:689-695. (Corresponding author)

 

Kikuchi K, Tancharoen S, Takeshige N, Yoshitomi M, Morioka M, Murai Y and Tanaka E. The Efficacy of Edaravone (Radicut), a Free Radical Scavenger, for Cardiovascular Disease. International journal of molecular sciences. 2013;14:13909-13930.

 

Rirattanapong P, Vongsavad K, Kraivaphan P, Vongsavan N. Effect of the topical application of 50% lignocaine hydrochloride on the sensitivity of dentine in man. Archives of Oral Biology. 2013: 58(10):1549-1555.

 

Suvachananonda T, Wankham A, Srihirun S, Tanratana P, Unchern S, Fucharoen S, Chuansumrit A, Sirachainan N, Sibmooh N. Decreased nitrite levels in erythrocytes of children with β-thalassemia/hemoglobin E. Nitric oxide. 2013;33:1-5.

 

Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T, Mateo LR, Ellwood R, Cummins D, Vizio WD, Zhang YP. Two-year caries clinical study of the efficacy of novel dentifrices containing 1.5% arginine, an insoluble calcium compound and 1450 ppm fluoride. Caries Research. 2013;47:582–590.

 

Kikuchi K, Tancharoen S, Ito T, Yamashita YM, Miura N, Kawahara KI, Maruyama I, Murai Y, Tanaka E. Potential of the angiotensin receptor blockers (ARBs) telmisartan, irbesartan, and candesartan for inhibiting the HMGB1/RAGE axis inprevention and acute treatment of stroke. International Journal of Molecular Sciences. 2013;14:18899–18924.

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2013

พิมพ์รตา ไวเรืองศิริพงศ์, เกริกวัชร สุริยาอัมพร, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์, นพคุณ วงษ์สวรรค์, วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต. ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อเนื้อฟันที่ไวเกิน. ว ทันต มหิดล 2556; 33: 102-113.

 

 

 

Publications 2012 

 

Kettawan A, Charoenkiatkul S, Rungruang T, Tancharoen S. Bioactive Compounds of Thai Red Hot Chili Dip
(Nam Prik Ta Dang) and Effects on Antioxidant Activities and Lipid Peroxidation in Rats (in vitro and in vivo models). Siriraj Med J. 2012;64(Suppl 1):S82-5. Full-text

 

Kikuchi K, Takeshige N, Miura N, Morimoto Y, Ito T, Tancharoen S, et al. Beyond free radical scavenging: Beneficial effects of edaravone (radicut) in various discases (review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2012;3(1):3-8. Abstract

 

Kraivaphan P, Amornchat C. Effect of an essential oil-containing dentifrice on established plaque and gingivitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012:43(1):243-8. Abstract

 

Chaichalotornkul S, Suvitayavat W, Sangalangkarn V, Nawa Y, Kikuchi K, Kawahara K, Saiwichai T, Narkpinit S, Singhasivanon P, Maruyama I, and Tancharoen S. Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke. Environment Asia. 2012;5(1):70-6.Full-text

 

Kikuchi K, Kawahara K-, Miura N, Ito T, Morimoto Y, Tancharoen S, et al. Secondary prevention of storke: Pleiotropic effects of optimal oral pharmacotherapy (review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2012;4(1):3-7. Full-text

 

 

 

Publications 2011

 

Kikuchi K, Miura N, Morimoto Y, Ito T, Tancharoen S, Miyata K, Kikuchi C, Lida N, Takeshige N, Uchikadon H, Miyagi N, Shiomi N, Kuramoto T, Hashiguchi T, Maruyama I, Morioka M, and Kawahara K, Beneficial Effects of the Free Radical Scavenger Edaravone (Radicut) in Neurologic Diseases. J Neurol Neurophysiol. 2011 Special issue 1:1-6. Full-text

 

Kikuchi K, Uchikado H, Miura N, Morimoto Y, Ito T, Tancharoen S, Miyata K, Sakamoto R,
Kikuchi C, Lida N, Shiomi N, Kuramoto T, Miyagi N, Kawahara K, HMGB1 as a therapeutic
target in spinal cord injury : A hypothesis for novel therapy development (Review). 
Experimental and Therapeutic Medicine.
 2011 September-October;2(5):767-770. Abstract

 

Kikuchi K, Kawahara K, Uchikado H, Miyagi N, Kuramoto T, Miyagi T, Morimoto Y, Ito T,
Tancharoen S, Miura N, Takenouchi K, Oyama Y, Shrestha B, Matsuda F, Yoshida Y,
Arimura S, Mera K, Tada K, Yoshinaga N, Maenosono R, Ohno Y, Hashiguchi T,
Maruyama I, Shigemori M. Potential of edaravone for neurologic diseases that do not
involve cerebral infarction (Review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2011
September-October;2(5):771-775. Abstract

 

Kikuchi K, Uchikado H, Miyagi N, Yoko Morimoto Y, Ito T, Tancharoen S, Miura N,
Miyata K, Sakamoto R, Kikuchi C, Lida N, Shiomi N, Kuramoto T, and Kawahara K. Beyond neurological disease: New targets for edaravone. International journal of molecular medicine.International journal of molecular medicine. 2011 December;28(6):899-906. Abstract

 

 

 

Publications 2010 

 

Lempituksakul Y, Suchatlampong C, Sangalungkan V, Surarit R, Suputtamongkol K.
In vitro study of 25% aluminium sulfate on plasma protein precipitation, cytotoxicity and effect on detailed reproduction with an addition silicone impression material. Mahidol Dental Journal. 2010 Sep.-Dec.;30:185-195.

 

Kikuchi K, Kawahara K, Miyagi N, Uchikado H, Kuramoto T, Morimoto Y, Tancharoen S, Miura N, Takenouchi K, Oyama Y, Shrestha B, Matsuda F, Yoshida Y, Arimura S, Mera K, Tada K, Yoshinaga N, Maenosono R, Ohno Y, Hashiguchi T, Maruyama I, Shigemori M. Edaravone: A new therapeutic approach for the treatment of acute stroke. Medical Hypotheses. 2010 July; 75: 583–585. Impact factor 1.393 Full-text

 

Shrestha B, Hashiguchi T, Ito T, Miura N, Takenouchi K, Oyama Y, Kawahara K, Tancharoen S, Ki-I Y, Arimura N, Yoshinaga N, Noma S, Shrestha C, Nitanda T, Kitajima S, Arimura K, Sato M, Sakamoto T, Maruyama I. B cell-derived vascular endothelial growth factor a promotes lymphangiogenesis and high endothelial venule expansion in lymph nodes. J Immunol. 2010 May 1;184(9):4819-26. Impact factor 6.00 Full-text

 

Kikuchi K, Kawahara K, Biswas KK, Ito T, Tancharoen S, Shiomi N, Koda Y, Matsuda F, Morimoto Y, Oyama Y, Takenouchi K, Miura N, Arimura N, Nawa Y, Arimura S, Jie MX, Shrestha B, Iwata M, Mera K, Sameshima H, Ohno Y, Maenosono R, Tajima Y, Uchikado H, Kuramoto T, Nakayama K, Shigemori M, Yoshida Y, Hashiguchi T, Maruyama I. HMGB1: A new marker for estimation of the postmortem interval. Experimental and Therapeutic medicine. 2010 Jan-Feb; 1(1): 109-11.Abstract

 

Meng X, Tancharoen S, Kawahara KI, Nawa Y, Taniguchi S, Hashiguchi T, Maruyama I. 1,5-Anhydroglucitol attenuates cytokine release and protects mice with type 2 diabetes from inflammatory reactions. Int J Immunopathol Pharmacol 2010 Jan-Mar; 23(1): 105-19. Impact factor 2.793Abstract

 

Oyama Y, Hashiguchi T, Taniguchi N, Tancharoen S, Uchimura T, Biswas K, Kawahara K, Nitanda T, Umekita Y, Lotz M, Maruyama I. High-mobility group bos-1 protein promotes granulomatous nephitis in adenine-induced nephropathy. Lab Invest. 2010, 1-14. Impact factor 4.580
Full-text

 

Kozono S, Matsuyama T, Biwasa KK, Kawahara K, Nakajima Y, Yoshimoto T, Yonamine Y, Kadomatsu H, Tancharoen S,Hashiguchi T, Noguchi K, Maruyama I.: Involvement of the endocannabinoid system in periodontal healing. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Apr 16, 394(4): 928-33. Impact factor 2.648 Full-text

 

Saiwichai T, Sangalangkarn V, Oyama Yoko, Chaichalotornkul S, Narkpinit S, Harnyuttanakorn P, Singhasivanon P, Maruyama I Tancharoen S. Green tea extract supplement inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2010; 41(1): 250-258.Abstract

 

 

 

Publications 2009 

 

Kikuchi K, Tancharoen S, Matsuda F, Biswas KK, Ito T, Morimoto Y, Oyama Y, Takenouchi K, Miura N, Arimura N, Nawa Y, Meng X, Shrestha B, Arimura S, Iwata M, Mera K, Sameshima H, Ohno Y, Maenosono R, Tajima Y, Uchikado H, Kuramoto T, Nakayama K, Shigemori M, Yoshida Y, Hashiguchi T, Maruyama I, Kawahara K. Edaravone attenuates cerebral ischemic injury by suppressing aquaporin-4. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Dec 25;390(4):1121-5. Epub 2009 Sep 6. Impact factor 2.648 Full-Text

 

Nawa Y, Kawahara K, Tancharoen S, Meng X, Sameshima H, Ito T, Masuda Y, Imaizumi H, Hashiguchi T, Maruyama I.Nucleophosmin may act as an alarmin: implications for severe sepsis. J Leukoc Biol. 2009 Sep;86(3):645-53. Epub 2009 Jul 6. Impact factor 4.605 Full-Text

 

Kraivaphan P, Amornchat C, Laothumthut T, Triratana T. Investigation of Tricosan retention and dental plaque viability with a Tricosan/PVM/MA copolymer mouthrinse in a Thai population. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 Jul; 40(4): 840-847. Abstract

 

Kikuchi K, Kawahara K, Biswas KK, Ito T, Tancharoen S, Morimoto Y, Matsuda F, Oyama Y, Takenouchi K, Miura N, Arimura N, Nawa Y, Meng X, Shrestha B, Arimura S, Iwata M, Mera K, Sameshima H, Ohno Y, Maenosono R, Yoshida Y, Tajima Y, Uchikado H, Kuramoto T, Nakayama K, Shigemori M, Hashiguchi T, Maruyama I. Minocycline attenuates both OGD-induced HMGB1 release and HMGB1-induced cell death in ischemic neuronal injury in PC12 cells. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Jul 24;385(2):132-6. Epub 2009 Apr 18. Impact factor 2.648 Full-Text 

 

Kawahara K,Hashiguchi T,Masuda K,Saniabadi AR, Kikuchi K,Tancharoen S, Ito T, Miura N, Morimoto Y, Biswas KK, Nawa Y, Meng X, Oyama Y, Takenouchi K, Shrestha B, Sameshima H, Shimizu T, Adachi T, Adachi M, Maruyama I. Mechanism of HMGB1 release inhibition from RAW264.7 cells by oleanolic acid in Prunus mume Sieb. et Zucc.Int J Mol Med. 2009 May;23(5):615-20. Impact factor 1.880 Abstract

 

Kikuchi K, Kawahara K, Tancharoen S, Matsuda F, Morimoto Y, Ito T, Biswas KK, Takenouchi K, Miura N, Oyama Y, Nawa Y, Arimura N, Iwata M, Tajima Y, Kuramoto T, Nakayama K, Shigemori M, Yoshida Y, Hashiguchi T, Maruyama I. The free radical scavenger edaravone rescues rats from cerebral infarction by attenuating the release of high-mobility group box-1 in neuronal cells. J Pharmacol Exp Ther. 2009 Jun;329(3):865-74. Epub 2009 Mar 17. Impact factor 4.309 Full-Text

 

Meng X, Kawahara K, Nawa Y, Miura N, Shrestha B, Tancharoen S, Sameshima H, Hashiguchi T, Maruyama I. 1,5-Anhydro-D-fructose attenuates lipopolysaccharide-induced cytokine release via suppression of NF-kappaB p65 phosphorylation.Biochem Biophys Res Commun. 2009 Mar 6;380(2):343-8. Epub 2009 Jan 25. Impact factor 2.648 Full-Text

 

 

 

Publications 2008 

 

Kawahara K, Hashiguchi T, Kikuchi K, Tancharoen S, Miura N, Ito T, Oyama Y, Nawa Y, Biswas KK, Meng X, Morimoto Y, Shrestha B, Sameshima H, Maruyama I. Induction of high mobility group box 1 release from serotonin-stimulated human umbilical vein endothelial cells. Int J Mol Med. 2008 Nov;22(5):639-44. Impact factor 1.880 Full-Text

 

Iwata M,Kawahara K,Kawabata H,Ito T, Mera K,Biswas KK,Tancharoen S, Higashi Y, Kikuchi K, Hashiguchi T, Kanekura T, Maruyama I. Thrombomodulin exerts cytoprotective effect on low-dose UVB-irradiated HaCaT cells. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Dec 12;377(2):642-7. Epub 2008 Oct 20.Impact factor 2.648 
Full-Text 

 

Buajeeb W, Kraivaphan P, Amornchat C, Suthamajariya. Reduction of micronuclei in oral lichen planus supplemented with beta-carotene. Journal of Oral Science. 2008 Oct; (50 )4: 461-467. Full-Text

 

Tancharoen S, Matsuyama T, Abeyama K, Matsushita K, Kawahara K,

Sangalungkarn V, Tokuda M, Hashiguchi T, Maruyama I, Izumi Y. The role of water channel aquaporin 3 in the mechanism of TNF-alpha-mediated proinflammatory events: Implication in periodontal inflammation. J Cell Physiol. 2008 Nov;217(2):338-49. Impact factor 4.313 Full-Text 

 

Kawahara K, Biswas KK, Unoshima M, Ito T, Kikuchi K, Morimoto Y, Iwata M, Tancharoen S, Oyama Y, Takenouchi K, Nawa Y, Arimura N, Jie MX, Shrestha B, Miura N, Shimizu T, Mera K, Arimura S, Taniguchi N, Iwasaka H, Takao S, Hashiguchi T, Maruyama I. C-reactive protein induces high-mobility group box-1 protein release through activation of p38MAPK in macrophage RAW264.7 cells.Cardiovasc Pathol. 2008 May-Jun;17(3):129-38. Epub 2007 Oct 24. Impact factor 1.956 Full-Text 

 

Morimoto Y, Kawahara KI, Tancharoen S, Kikuchi K, Matsuyama T, Hashiguchi T, Izumi Y, Maruyama I. Tumor necrosis factor-alpha stimulates gingival epithelial cells to release high mobility-group box 1.J Periodontal Res. 2008 Feb;43(1):76-83. Epub 2007 Dec 6. Impact factor 2.038 Full-Text 

 

Piamnoppakun J, Tancharoen S. Exposure to secondhand smoke among first-year dental students.Mahidol Dental Journal. Jan(3) 2008. Impact factor 0.061

 

 

 

Publications 2007 

 

Kawahara K, Tancharoen S, Hashiguchi T, Unoshima M, Ito T, Kikuchi K, Morimoto Y, Shimizu T, Oyama Y, Takenouchi K, Arimura S, Taniguchi N, Iwata M, Iwasaka H, Maruyama I.Inhibition of HMGB1 by deep ocean water attenuates endotoxin-induced sepsis. Med Hypotheses. 2007;68(6):1429-30. Epub 2006 Dec 21. Impact factor 1.416 Full-Text 

 

Ajcharanukul O, Kraivaphan P, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Effects of Potassium ions on dentine sensitivity in man. Arch Oral Biol. 2007; 52(7):632-9.
Full-Text

 

Kraivaphan P , Amornchat C, Triratana T. Effects of a triclosan dentifrice on plaque formation, gingivitis and gingival bleeding in pregnant women : Five month clinical results. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007; 38(3):594-7. Full-Text

 

Buajeep W, Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T. Freguency of micronucleated exfoliated cells in oral lichen planus. ScienceDirect, Mutation Research. 2007;627:191-6. Full-Text

 

 

 

Publications 2006 

 

Matsushita K, Imamura T, Tancharoen S, Tatsuyama S, Tomikawa M, Travis J, Potempa J, Torii M, Maruyama I. Selective inhibition of Porphyromonas gingivalis growth by a factor Xa inhibitor, DX-9065a. J Periodontal Res. 2006 Jun;41(3):171-6. Impact factor 2.038 Full-Text

 

Matsushita K, Imamura T, Tomikawa M, Tancharoen S , Tatsuyama S, Maruyama I. DX-9065a inhibits proinflammatory events induced by gingipains and factor Xa. .J Periodont Res. 2006 Apr; 41(2): 148-56. Impact factor 2.038 Full-Text

 

Biswas KK, Tancharoen S , Sarker KP, Kawahara K, Hashiguchi T, Maruyama I. Cepharanthine triggers apoptosis in a human hepatocellular carcinoma cell line (HuH-7) through the activation of JNK1/2 and the downregulation of Akt. FEBS Lett. 2006 Jan 23;580(2):703-10. Epub 2005 Dec 22.Erratum in: FEBS Lett. 2006 Mar 6;580(6):1696. Impact factor 3.264 Full-Text

 

Kraivaphan P , Amornchat C, Triratana T, Leethochawalit U. Clinical effect of a triclosan containing dentifrice on gingivitis during pregnancy and post-partum. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006; 37(4) : 820-6. Full-Text 

 

Amornchat C, Kraivaphan P , Dhanabhumi C, Tandhachoon K, Triratana T, Choonharuangdej S. Effect of Cha-em Thai mouthwash on salivary levels of mutans streptococcs and total IgA. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006; 37(3) : 528-31.Full-Text

 

 

 

Publications 2000-2005

 

Tancharoen S , Sarker KP, Imamura T, Biswas KK, Matsushita K, Tatsuyama S, et al. Neuropeptide release from dental pulp cells by RgpB via proteinase-activated receptor-2 signaling. J Immunol. 2005 May 1;174(9):5796-804. Impact factor 7.000 Full-Text

 

Vajrabhaya L, Sangalungkan V, Wirabuud W. Effect of smear layer removal on apical microleakage.J Dent Assoc Thai. 2005; 55: 272-279.

 

Sangalungkarn V , Tancharoen S , Thiradirok S, Jirajariyavej B, Krivapun P. The Comparative study of physical stability test of four experimental phosphoric acid etching gels and Scotchbond TM etching gel. Mahidol Dent J. 2004;24 (1):29-33.

 

Tanchareon S , Sangalungkarn V , Apai W, Tainchai N. SEM study of the etching effect of two experimental phosphoric acid etching gels as compared to Scotchbond TM etching gel on human dentin. Mahidol Dent J. 2004;24 (1):35-41.

 

Tanchareon S , Sangalungkarn V , Apai W, Jirajariyavej B. The comparative study of shear bond strength of two experimental phosphoric acid etching gels and Scotchbond TM etching gel on human dentin. Mahidol Dent J. 2004;24 (1):43-50.

 

Vajrabhaya L, Sangalungkan V, Kamolroongwarakul R, Apai W, Limmeechongchai S, Yingtanothai M. Five EDTA formulae in smear layer removal in canal instrumentation. J Dent Assoc Thai. 2004; 54:112-22.

 

Anornchat C. Kraivaphan P, Triratana T. Investigation of a triclosan/copolymer dentifrice on plaque viability and triclosan retention in dental plaque in a Thai population. Mahidol Dent J. 2004;24(2) : 103-111.

 

Leethochawalit U, Kraivaphan P. The effectiveness of triclosan/copolymer dentifrice on plaque formation and gingivitis in pregnant women. Vajira Med J. 2004 ; 48(1) : 11-7. Abstract

 

Junyaprasert V, Kraivaphan P, Suthumwaraporn W. Stability of nearly saturated lidocaine hydrochloride solutions. Mahidol J Pharm Sci. 2000;
27(1-4) : 60-70.

 

Buajeeb W, Pobrurksa C, Kraivaphan P. Efficacy of fluocinolone acetonide gel in the treatment of oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000; 89 (1) : 42-5. Full-Text

 

Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T, Buajeeb W. Frequency of micronucleated exfoliated cells in oral lichen planus. J Dent Res (Spec Iss). 2000 ; 79 : 409. Full-Text

 

 

 

 

 

 

( * Oral Presentation)

2015  In vivo immunomodulatory effects of Anthocyanin Extract from Oryza Sativa L. in Fluorouracil-Induced Oral Mucositis. (September 10-12) 7th International Symposium DAMPS and HMGB1. Germany.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2015  Advanced formulation and pharmacological activity of the titrated extract of Morus alba L. (May 7) Postgraduate seminars, Department of Systems biology in thromboregulation. Kagoshima University, Japan.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

 

2015  Hypoglycemic effects of anthocyanin in prediabetes patiets. (March 25) Scientific seminar, Department of Systems biology in thromboregulation. Kagoshima University, Japan.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

 

2014  Systemic Inflammation due to Periodontal Infection Part I and II. (November 14 and 16) The International symposium on Bioscience and Biotechnology. Osaka, Japan.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

 

2014  High Mobility Group Box-1 gene as a therapeutic target in periodontal wound healing. (September 30 – October 2) The 8th international HMGB1 meeting. Sweden.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

 

2014  High Mobility Group Box-1 (HMGB1) as a therapeutic target in periodontal disease. (June 12) HMGB1-related pathologies progression. Hokkaido University, Japan.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2014  Is autoimmune disease related in any way to the periodontitis lesion? (March 18-21) Charitable trust Mihara cerebrovascular disorder research promotion fund. Kagoshima University, Japan.

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

2012 Secondhand smoke affects periodontal wound healing capacity and precedes systemic manifestations, PACCON 2012

(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

2011 Secondhand smoke affects periodontal wound healing capacity and precedes systemic manifestations
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 Secondhand smoke impairs periodontal wound healing and involves systemic diseases
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 Autoimmunity in the pathology of periodontitis
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 Inhibition of HMGB1 Translocation by Green Tea Extract in Rats Exposed to Environmental Tobacco
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 Current topic on drug delivery (from 10-11 August). Kagoshima, Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 การวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์และนวัตกรรม (from 16-17 June). Bangkok, Thailand.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2011 Anti-Porphyromonas gingivalis of Mint-Family Essential Oils and Essential Oil-Containing Lozenges” (from 16-19 March). The International and American Association for Dental Research.
(Assoc.Prof. Petcharat Kraivaphan)

 

2011 The Effectiveness of kitchen Mint Lozenenge in Reducing Oral Halitosis” (from 16-19 March). The International and American Association for Dental Research.
(Assoc.Prof. Petcharat Kraivaphan)

 

2010 Green tea extract supplement inhibits HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke” The 33rd Congress of the Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis. Kagoshima, Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2010 Inhibition of HMGB1 Translocation by Green Tea Extract in Rat Exposed to Environmental Tobacco Smoke (from 16-17 December). Mahidol-Kyoto International Symposium 2010. Bangkok, Thailand.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2010 Pediatric Hematology and Oncology : Scientific Principles and Clinical Practice (from 22-27 September). Kagoshima, Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon

 

2009 High Mobility Group Protein-1 (HMGB1) and Receptor for Advanced Glycation End-Products (RAGE) Expression and Function in Human Inflamed Dental Pulp Cells and Macrophages (from 2-5 August). 17th International Symposium on Molecular Cell Biology of Macrophages. Kanazawa, Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2009 The Role of Aquaporin 3 in the Periodontal Inflammation (from4-6 June). The 32nd Congress of the Japanese Society on Thrombosis and Haemostasis. Kitakyushu, Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2009 Permeability of human dentine to potassium ions in extracted teeth (from 18-20 feb.). The 9th Dental Faculty Consortium of Thailand Academic Meeting and Research Presentation. Brookside Valley Resort, Rayong, Thailand.
(Assoc.Prof. Petcharat Kraivaphan)

 

2008 Pre-clinical Assessment for the Impact of Secondhand Smoke Influences Aquaporin 1 and Novel Cytokines Involvement in Periodontal Disease (from July 27 to August 1). The IX th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics (CPT 2008), Quebec City, Canada.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2008 Camellia sinensis extract,a potent agent against gingival epithelial cells damage-induced by polycyclic aromatic hydrocarbon (from July 27 to August 1). The IX th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics (CPT 2008), Quebec City, Canada.
(Assoc. Prof. Vanida Sangalungkarn)

 

2007 The effect of  inflammation on expression of the receptor for advanced glycation end products and high mobility group box 1 in human dental pulp tissues 11-15 December, Joint Meeting of the Japanese Biochemical Society Molecular Biology Society of Japan (BMB). Yokohama, Japan. Presentation no. 4P-1134.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

2007 Comparative effects of two formulations of green tea mouthrinse on volatile sulphur compound levels The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board. Imperial Phukaew Hill Resort, Phetchabun,107.P-27.
(Assoc. Prof. Vanida Sangalungkarn)

 

2007 Effects of a triclosan dentrifice on plaque formation, gingivitis, and gingival bleeding in pregnant women: five-month clinical results The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board. Imperial Phukaew Hill Resort, Phetchabun, 21-23 Feb ; 52. O-20.
(Assoc.Prof. Petcharat Kraivaphan)

 

2006 Impairment of wound healing and cell migration by targeted water sensor AQP3 gene disruption 29 30 June 1 July , Europerio 5. Madrid, Spain. Oral Session seq # 6: Presentator no. 1715-1730.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2005 Attenuated re-epithelialization in targeted water sensor AQP3 gene disruption: an in vivo study 24-26 May, The Japanese Society of Conservative Dentistry. Japan. Presentator no. 6350.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2005 Signaling pathway of TNF- a -induced AQP3 expression in human gingiva: Implications in the pathogenesis of periodontitis 7 th World Congress on Inflammation, 20-24 Aug, Melbourne, Australia. Mini-papers of the Young Investigator Award Finalists: Inflammation Research. 54 (2); S100 S 219.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2005 Aquaporin water channel gene; a novel predictor for human periodontitis International Association of Dental Research (IADR), 9-12 Mar, Baltimore, USA. Oral Session seq # 280: Presentator no. 2620.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2004 New serine protease inhibitor: a tentative treatment for dental pain and inflammation International Association of Dental Research/South East Asian Section (IADR/SEA), 3-6 Sept, Koh Samui, Thailand. Program Book, Page No. 94.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2004 Signaling pathway of RgpB–Induced N europeptides (CGRP and SP) Release from Dental Pulp Cells via PAR –2-signaling upsteam of p38 MAPK and p44/42-ATF-2 and AP-1 activation International Association of Dental Research (IADR). 10-13 Mar, Hawai, USA . Oral Session seq # 194: Presentator no. 1653.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2003 Gingipain R (RgpB) Induces Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) and Substance P (SP) Production Through Protease-Activated Receptor 2 (PAR-2) in Human Pulpal Cells (HPC) The Japanese Biological Society (JBS). Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2002 Gingipains induce Calcitonin-Gene Related Peptide and Substance P release from human dental pulp via PAR-2 signaling Japanese Association of Dental Research (JADR). Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

 

2000 Immunohistochemical Locallization of Cytokeratin and Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) in Desmoplastic Ameloblastoma Asian Sciences Seminar in Okayama 2000. Frontier of Molecular Biology Technology in Biological Reconstructive Dentistry and Medicine, Okayama University. Japan.
(Asst.Prof.Dr. Salunya Tanchareon)

Kikuchi K, Tancharoen S, Murai Y, Tanaka E. Future Optimal Dosing Regimens for Thrombolysis in Acute Stroke. Biochem Anal Biochem. 2016:1-3. doi: 10.4172/2161-1009.1000244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment