ในวันที่ 19-20-21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องบรรยาย : GMM Live House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ฝั่ง zen
ห้องแสดงสินค้า : บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)
ดาวน์โหลดจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดมาร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidental.net/web/pagefull-113?fbclid=IwAR3_aTW4ktHZxBpChukjwnVRp_6BAcMcbT-Hr69hPtrXy1J56SzTdyVF4k4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment