ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์และ University of Hongkong มีกำหนดจัดการบรรยายทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ University of Hongkong พร้อมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ณ University of Hongkong โดยศาสตราจารย์ Ben YOUNG รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย University of Hongkong ได้เดินทางมาบรรยายด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUDyHOWakrd4oBy7CkK5oc6eVx7gJrZWYXN-MfyVP4rEFHBw/viewform

 

scholarships

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment