[ข่าวประชาสัมพันธ์จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล]

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียดและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/stickerline.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment