กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา มี 3 ด้าน ด้วยกัน คือ

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพิเศษ และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา

 

 

 

นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม

 


ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2563
คือ ทพญ.ณัชชา ตันติแสงอรุณ


ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2562
ได้แก่ ทพญ.นพรัตน์ ลาภส่งผล และ ทพญ.นิโลบล แม่นยำ

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
คือ ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
คือ ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
คือ ทพญ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557
คือ ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2556
คือ ทพญ.ลีรวรรณ บูรณะจรรยากุล

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2555
คือ ทพ.ศิริพงษ์ สุนทรกิติ

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2554
คือ ทพญ.ฐิตาภา ภิญโญโสภณ

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2553
คือ ทพญ.อรุณโรจน์ ฉันไชยรุ่งเจริญ

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2552
คือ ทพ.วีรังกูร เลิศอักษรไพบูลย์

 

 

ภาควิชาจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา
โดยจัดมอบรางวัลให้ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2551
คือ ทพญ.อะเคื้อ รักษ์ชน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment