[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์”

ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment