ทุน Erasmus+ ประเภท student Mobility ระยะเวลา 5 เดือน ณUniversitat Autonoma de Barcelona

 

ทุน Erasmus+ ประเภท student Mobility ระยะเวลา 5 เดือน ณUniversitat Autonoma de Barcelona โดยจะเริ่มกิจกรรม Mobility ในปีการศึกษา 2018/2019

 

ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ดังนี้

1. ค่าเดินทางจำนวน 1,100 ยูโร
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา จำนวน 800 ยูโร/เดือน

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจ ส่ง CV / Transcript / ผลสอบภาษาอังกฤษ / Statement of Purpose มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.uab.cat/web/mobility-international-exchange/mobility-international-exchange-programmes/erasmus-studies-incoming-1345671989604.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment