ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) , Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน

2. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน

3. Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthai.org และพิมพ์ใบสมัครส่งไปยัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณธลิสา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment