งานทรัพยากรบุคคล

การประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

 

ลงทะเบียนการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 


หมายเหตุ
คณะให้สวัสดิการประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรในแผน 1

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– คุณจินดานนท์ (งานทรัพยากรบุคคล) โทร.7574

– คุณธัญลักษณ์ (บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต) โทร. 099-4569692