ติดต่อเรา

 

ชื่อหน่วยงาน

 

 ติดต่อ

 

 สำนักงานงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G

โทรศัพท์ 02-200-7588-90

โทรสาร 02-200-7594

 

 หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G

เบอร์โทร : 02-200-7592

ภายใน : 7592

 หน่วยงานซ่อมบำรุง อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G

เบอร์โทร 02-200-7591

 หน่วยสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อาคาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G

คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7593

E-mail : Mupee7593@gmail.com

 หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7 ฝั่ง B

โทร. 02-200-7568

Facebook : http://www.facebook.com/meetingandlecture

จองห้องออนไลน์ ที่ http://10.3.101.31/imeeting/
(ระบบทดลองใช้)

 หน่วยยานพาหนะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ชั้น 16

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-200-7567

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4000

 หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร ศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
( ห้อง CCTV )สายด่วน 02-200-7570 ต่อ/ภายใน 1000 หรือ 7570ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงเหตุด่วน- เหตุร้าย แจ้ง รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง