คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment