ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Read more

ขอแสดงความยินดี นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์ และนศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Asia-Pacific Dental Academic Excellence Competition (APDAXc 2019) ครั้งที่ 1

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Read more

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Read more

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

Read more