โรงพยาบาลทันตกรรม

ข่าวสารโรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ ของผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ   การแปรงฟันผู้สูงอายุ Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การแปรงฟัน/   การดูแลฟันเทียม Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การดูแลฟันเทียมผู้สูงอายุ/   การบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การบริหารผู้สูงอายุ/   การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยติดเตียง Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การดูแลผู้ป่วยติดเตียง/

Read more

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขอแสดงความยินดี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety

ขอแสดงความยินดี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety ในงานประชุมวิชาการ The 1st World Patient Safety Day and The 3rd Thailand Patient and Personal Safety Day

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ฟ.ฟันหรรษา ภายในงานมีฐานกิจกรรมมากมายพร้อมรับของที่ระลึกฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. สถานที่ : ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก ระบบการเรียนการสอน ยกเว้นการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 9 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

Read more

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดคลินิกระบบค่าตอบแทน นอกเวลาราชการเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท)   รับผู้ใหญ่ 1500 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.   รับเด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.   สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)…

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการดูแลผู้สูงอายุ” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. สถานที่ : ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Read more

ระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยเวชระเบียน   สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/regonline/mronline/

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ลงทะเบียนได้ที่ : https://form.jotform.me/90442059474459

Read more

จุดให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ผ่านตู้อเนกประสงค์ภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

บริเวณที่ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ : ณ ด้านหน้าคลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

เชิญชวนประชาชน ตอบแบบสำรวจ การรับรู้เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และร่วมสนุก ตอบแบบสำรวจลุ้นของรางวัลมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล   Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33NHG_y6YayaAFv9sMZDD_Huk5QNkZRYPOfVYOzU1Vma1gw/viewform

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ระบบการเรียนการสอนและผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

Read more

รักษารากฟัน…ฟรี โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์   วันเวลาที่ดำเนินการโครงการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณประนอม ทาระหาด โทร. 02-200-7702, 063-214-3967

Read more

ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่าน เตรียมความพร้อมและร่วมรับการเยี่ยม HA ธำรงการพัฒนาขั้น 2 โดย ผู้เยี่ยม ทันตแพทย์สรชัย เทพธรณินทรา จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน (ระบบการเรียนการสอน ระบบค่าตอบแทนในเวลาและนอกเวลาราชการ) ในวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชาฯ และคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

Read more

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล QR CODE : https://pex.ha.or.th/index

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเวลาที่เริ่มงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 6.30 – 11.30 น. เข้ารับการรักษา : เวลา 8.00 -15.00 น. สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราค่าธรรมเนียมการขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ฟัน For Fun ฟ.ฟันหรรษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

Read more

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ได้ที่ QR Code หรือเว็บไซต์: https://dt.mahidol.ac.th/ > โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ > บริการสำหรับผู้ป่วย   Link QR CODE : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/regonline/mronline/

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

ประกาศหยุดปฏิบัติงานและหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล] กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน

Read more

ดำเนินการเปิดใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 การ Scan แบบฟอร์มบันทึกการรักษาประจำวัน (Daily job card) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานข้อมูลและสารสนเทศ]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมฉุกเฉิน ระบบการเรียนการสอน วันที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมฉุกเฉิน]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ระบบการเรียนการสอนและผู้ป่วยฉุกเฉิน วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 – 20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมจัดฟัน]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 (รายละเอียดตามโปสเตอร์)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานให้บริการทางทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

เปิดรับผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าร่วมรับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 อายุ 65 ปี ขึ้นไป และ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 อายุ 85 ปี ขึ้นไป)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยทันตแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันวาน ยิ้มหวานอยู่” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 19 ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา   View Fullscreen

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกระบบการเรียนการสอนและผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)]

Read more

ขั้นตอนการขอรับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในวันที่ 5– 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แนวทางปฏิบัติ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์” ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม แจ้งปิดทำการ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 เนื่องจากจัดกิจกรรมในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 50 ปี (ในและนอกเวลาราชการ)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รพ.ทันตกรรม มหิดล ทุกท่าน ร่วมโหวต คนดีศรีทันตฯ มหิดล “รักในงาน บริการด้วยใจ” “1 ท่าน 1 โหวต”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพยากรบุคคล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร หน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา ระบบค่าตอบแทนในเวลาและนอกเวลาราชการ และการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (ประเภทผู้ป่วยนอก)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 -20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกและหน่วยงานระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ฟ. ฟันหรรษา เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกระบบค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] • หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •

Read more

คลินิกทันตกรรมเด็ก แจ้งปิดทำการระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทน เนื่องจากให้บริการทันตกรรมแก่เด็กพิเศษด้อยโอกาส ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 และวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมเด็ก]

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับการบริการทางทันตกรรมรากฟันเทียม โดยได้รับการยกเว้น ค่าตัวรากฟันเทียม (Fixture) (ประมาณ 5000 -12000 บาท แล้วแต่ชนิดของรากฟันเทียม)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ทันตกรรมรากเทียม]

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 -16.30 แทนวันดังกล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมซ้อมวิ่ง ฟิตร่างกาย Warm up ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7.00 – 8.00 น. ณ บริเวณสวนชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เริ่มศุกร์แรกวันที่ 19 มกราคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 21 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล แจ้งปิดทำการเดือนธันวาคม 2560 และปีใหม่

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more
new

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปิดทำการ คลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more