แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท)   รับผู้ใหญ่ 1500 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.   รับเด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.   สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)…

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการมารยาทการใช้โทรศัพท์ในการบริการอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Read more