ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 RCDS2021 The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.royalthaident.org/RCDS2021/ ลงข่าว ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

Read more

นิทรรศการ “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/ และ Facebook : Opinter Mahidol

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม Intensive MU GRAD TEST รอบพิเศษ เปิดสอนที่วิทยาเขตพญาไท รับจำนวนจำกัด

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more