ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ “Mahidol Orthodontic Symposium ครั้งที่ 1”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน   วันที่เริ่มงาน : วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ติดต่อลงทะเบียนที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.02-200-7642 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2FME4nD หรือสแกนทาง QR Code ดาวน์โหลด : หนังสือขอให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา   รับจำนวนจำกัด : จำนวน 250 ท่าน

Read more

Endodontic Innovation: Road to Clinical Challenges 1 – 3 May 2019 Mahidol International Endodontic Symposium 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/mies/

Read more

(ลงทะเบียนเต็มแล้ว) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs” โดย คณาจารย์สหสาขาจากภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ   วันที่เริ่มอบรม : วันที่ 27 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562 (216 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : รับเพียง 10 คน เท่านั้น สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7, คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และคลินิกเพรสทีจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ค่าลงทะเบียน : 120,000 บาท/คน ลงทะเบียนได้ที่ Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbsPoNugqKH6wcVzLtYYsyHJZaoSepdcNnXCNoJ2cnskMBsw/viewform   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.02-200-7642 หรือ E-Mail : niruj.kha@mahidol.ac.th

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] View Fullscreen View Fullscreen

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] ดาวน์โหลดเพิ่มเติม ดังนี้ ใบลงทะเบียน หนังสือขอประชาสัมพันธ์ภาคศัลย์

Read more