ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ “Mahidol Orthodontic Symposium ครั้งที่ 1”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน   วันที่เริ่มงาน : วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ติดต่อลงทะเบียนที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.02-200-7642 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2FME4nD หรือสแกนทาง QR Code ดาวน์โหลด : หนังสือขอให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา   รับจำนวนจำกัด : จำนวน 250 ท่าน

Read more

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “In and Out” in Operative dentistry “อะไร ปัง อะไร แป้ก”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. สถานที่ : ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์   Link QR CODE : http://gg.gg/in-out_regis

Read more

งานประชุมทันตกรรมดิจิทัลที่ครบเครื่องที่สุดแห่งปี Digital Disruption in Esthetic Dentistry 29-30 July 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมดิจิทัล   ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/TUmaYU1BS1Erkw8n6

Read more

โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมและภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ขอเชิญช่างทันตกรรมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.15 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)   Link QR CODE : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dttechno/

Read more

ขอขยายเวลา การส่ง Abstract เสนอผลงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand “Emerging Trends in Dentistry” จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 สถานที่ : Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon kaen Thailand   Link QR CODE : https://dfct2019.kku.ac.th/info/r/2019#

Read more