โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020)

โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020)   โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020) ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จะจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2020 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/

Read more

โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020

โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020   โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำกัดจำนวน 1 คน ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมบัติ และรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ : https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน…

Read more