ความเป็นมา

โครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการยุวฑูตสุขภาพดี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

โครงการยุวฑูตสุขภาพดี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559

โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 3 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ