ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) [ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment