ขอเชิญชาวมหิดลทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามชิงเสื้อมหิดลแชนแนล จากการร่วมตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

ในมหาวิทยาลัยมหิดลและสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่

https://mahidol.ac.th/documents/prsurvey2018

 

ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561

อย่าลืม Capture ตัวเลขที่แสดงผลบนหน้าจอหลังการตอบแบบทดสอบฯ เพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล

ประกาศผลวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment