กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา มี 3 ด้าน ด้วยกัน คือ

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพิเศษ และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา

 

 

 

กิจกรรมพิเศษ


 

 

กิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

 


 

 

กิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

 


 

 

กิจกรรมทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน
ณ วัดยายร่ม กรุงเทพฯ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 


 

 

กิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ป่วยเด็ก
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 


 

 

กิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “มองโลกอย่างไรจึงจะเข้าใจและมีความสุข”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพิธีแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 2/3
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 มิถุนายน 2561


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญไหว้ศาลพระภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา
จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “ปรับวิธีคิด เพื่อชีวิตที่สมดุล”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “ชีวิตนี้เพื่อใคร”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ป่วยเด็ก
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญไหว้ศาลพระภูมิ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม อ.เมือง จ.แพร่
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “ค่านิยมสำหรับคนยุคใหม่”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญไหว้ศาลพระภูมิ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ และคณะผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
ได้รับเชิญให้นำผลงานที่เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” 
เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในการไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารทันตแพทย์มหิดลร่วมใจ” 
และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ 
ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557


 

 

กิจกรรม “ทันตสุนทรีย์บำบัด ปฏิวัติชีวิตด้วยศาสตร์และศิลป์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”
โดย รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา MU Brand Ambassador “Originality-สร้างสรรค์สิ่งใหม่”
ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต
ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “ความสมดุลของชีวิต”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญไหว้ศาลพระภูมิ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 
ร่วมต้อนรับ Dr.Shigeyori Inage และ Dr.Gakuji ITO พร้อมคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
ในการศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมในหัวข้อ “การดำรงตนอย่างมีความสุข”
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556


 

 

กิจกรรมสนทนาธรรมแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 
ณ ห้องบรรยาย A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556


 

 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ครั้งที่ 4 
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556


 

 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนมกราคม 2556 ครั้งที่ 3 
ณ โรงเรียนนิธิปริญญา เขตดินแดง กรุงเทพฯ


 

 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนมกราคม 2556 ครั้งที่ 2 
ณ โรงเรียนอำนวยพิทยา เขตดินแดง กรุงเทพฯ


 

 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนมกราคม 2556 ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา เขตดินแดง กรุงเทพฯ


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556


 

 

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555


 

 

กิจกรรมสอนทันตสุขศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555


 

 

วันที่ 4 เมษายน 2555 ผศ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
ผู้เกษียณอายุราชการได้มาร่วมทำบุญไหว้ศาลพระภูมิกับบุคลากรของภาควิชาฯ


 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 1 
ณ โรงเรียนกอบวิทยา เขตดินแดง กรุงเทพฯ


 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 2 
ณ โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง กรุงเทพฯ


 

งานบริการวิชาการของภาควิชาเภสัชวิทยา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment