เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยห้องผ่าตัด

หน่วยห้องผ่าตัด

แนะนำหน่วยห้องผ่าตัด

 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานผ่าตัด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระบบการเรียนการสอนระดับก่อนและหลังปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และระบบบริการ โดยคณาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พร้อมเครื่องมือมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญการผ่าตัดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า เช่นความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร เนื้องอก การติดเชื้อ การแตกหักของกระดูกใบหน้า ขากรรไกรและฟัน รวมถึงการแก้ไขความพิการของขากรรไกรและใบหน้า ตลอดจนการผ่าตัดฝังรากเทียมและงานทางทันตกรรมอื่นๆ ที่ต้องเตรียมผู้ป่วยให้ได้รับการระงับความรู้สึกในระดับต่างๆกัน ทั้งภายใต้ยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกายและยาสงบประสาท และสามารถให้บริการการผ่าตัดผู้ป่วยบริเวณขากรรไกรและใบหน้าได้ถึงระดับตติยภูมิ