เว็บไซต์เก่า

เสื้อโปโล

ราคาตัวละ 250 บาท

ผู้ใดสนใจซื้อใช้ หรือเป็นของฝากของชำร่วย สามารถติดต่อซื้อได้ที่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส