เว็บไซต์เก่า

ผ้าพันคอ
บริจาค 500 บาท
ได้รับผ้าพันคอ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ช่องทางการชำระเงิน :
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
เลขที่บัญชี : 046-7-00099-8
ธนาคารกรุงเทพ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ที่ :
ID Line : dtfoundation

*หมายเหตุ : มีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท

ติดต่อสอบถาม : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

ผู้ใดสนใจซื้อใช้ หรือเป็นของฝากของชำร่วย สามารถติดต่อซื้อได้ที่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส