เว็บไซต์เก่า

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

แนะนำคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นคลินิกสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และเป็นคลินิกบริการที่ให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยคณาจารย์จากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ประกอบด้วยจำนวนยูนิตทางทันตกรรมจำนวน 35 ยูนิต และอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ ที่ทันสมัย

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการเฉพาะงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ งานทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อความสวยงาม และงานฟื้นฟูสภาพช่องปาก เช่น ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เดือยฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน อินเลย์ ออนเลย์ วีเนียร์ และ รากฟันเทียม