เว็บไซต์เก่า

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

แนะนำคลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน มีจำนวนเก้าอี้ทำฟันทั้งหมด 40 ตัว ให้บริการด้านการเรียนการสอน ทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และนักศึกษาต่างประเทศ ภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ รวมทั้งการบริการผู้ป่วยโดยอาจารย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและใบหน้าขากรรไกร ทุกกลุ่มอายุ โดยเครื่องมือชนิดถอดได้และติดแน่น และครอบคลุมการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร, การจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นด้านลิ้น, การจัดฟัน ด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส, การจัดฟันด้วยเครื่องมือ self-ligate เป็นต้น รวมทั้งการจัดฟัน ร่วมกับสาขาอื่นๆ อาทิเช่น ศัลยศาสตร์ช่องปาก, วิทยาระบบบดเคี้ยว, ทันตกรรมประดิษฐ์, ปริทันตวิทยา, วิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นต้น