เครื่องมือและอุปกรณ์

 

  • เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์งานอุดฟันที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
  • เครื่องฟอกสีฟัน Plasma arc
  • เครื่องตัดเนื้อเยื่อและฟอกสีฟันด้วยลำแสงเลเซอร์
  • เครื่องออกแบบชิ้นงาน Cerec 3