เว็บไซต์เก่า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเพื่อเข้าคิวการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในรูปแบบออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเพื่อเข้าคิวการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่: คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 02-200-7776