เว็บไซต์เก่า

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของดให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, เขตบางแค (กทม.)

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของดให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, เขตบางแค (กทม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล