เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ”CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน” ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ”CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน” ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567