เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ สำหรับเครือข่ายคณาจารย์ทันตแพทย์ เปิดห้องเรียนครูทันตแพทย์สร้างโลก

เชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ สำหรับเครือข่ายคณาจารย์ทันตแพทย์ เปิดห้องเรียนครูทันตแพทย์สร้างโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-16.30 น.
ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/E3AwuipA2sfazNCZ7

 

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
อีเมล doungrut.chin@gmail.com
โทรศัพท์ 02 4415022-23 ต่อ 17
http://www.ce.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567