เว็บไซต์เก่า

โปรโมชัน 11.11 รับส่วนลด 10% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ยาทางทันตกรรม (เฉพาะซื้อหน้าร้านเท่านั้น) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 13–24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โปรโมชัน 11.11 รับส่วนลด 10% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ยาทางทันตกรรม (เฉพาะซื้อหน้าร้านเท่านั้น) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 13–24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : M-Dent Shop

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566