เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรับสมัคร ได้ที่ :  https://www.royalthaident.org/examination/train

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กันยายน 2566